Yuu Yuu Hakusho - Horobishi Mono no Gyakushuu

Release date: Mar 18th, 1994


Console: Sega Game Gear (SGC)

Developer: Minato Giken

Publisher: Sega

Paused...
« »
1. BGM #01 1:00 Download
2. BGM #02 3:00 Download
3. BGM #03 3:00 Download
4. BGM #04 3:00 Download
5. BGM #05 3:00 Download
6. BGM #06 3:00 Download
7. Jingle #01 0:09 Download
8. BGM #07 3:00 Download
9. BGM #08 3:00 Download
10. BGM #09 3:00 Download
11. BGM #10 3:00 Download
12. Jingle #02 0:07 Download