Yamamura Misa Suspense - Kyoto Hana no Misshitsu Satsujin Jiken

Release date: Feb 11th, 1989


Console: Nintendo NES (NSF)

Developer: Tose

Publisher: Taito

Paused...
« »
1. Track 1 3:00 Download
2. Track 2 3:00 Download
3. Track 3 3:00 Download
4. Track 4 3:00 Download
5. Track 5 3:00 Download
6. Track 6 3:00 Download
7. Track 7 3:00 Download
8. Track 8 3:00 Download
9. Track 9 3:00 Download
10. Track 10 3:00 Download
11. Track 11 0:10 Download
12. Track 12 3:00 Download
13. Track 13 3:00 Download
14. Track 14 3:00 Download
15. Track 15 3:00 Download
16. Track 16 3:00 Download
SFX 1 0:03 Download
SFX 2 0:03 Download
SFX 3 0:02 Download