SD Sangoku Bushou Retsuden - Rekka no Gotoku Tenka wo Nusure!

Release date: Sep 8th, 1990


Console: Nintendo NES (NSF)

Developer: Arc

Publisher: Banpresto

Paused...
« »
1. Track 1 3:00 Download
2. Track 2 3:00 Download
3. Track 3 3:00 Download
4. Track 4 3:00 Download
5. Track 5 3:00 Download
6. Track 6 3:00 Download
7. Track 7 3:00 Download
8. Track 8 0:15 Download
9. Track 9 0:04 Download
10. Track 10 0:05 Download
11. Track 11 0:05 Download
12. Track 12 0:08 Download
13. Track 13 0:04 Download
14. Track 14 0:04 Download
15. Track 15 0:06 Download
16. Track 16 0:04 Download
17. Track 17 0:05 Download
18. Track 18 0:04 Download
19. Track 19 0:04 Download
20. Track 20 0:03 Download
21. Track 21 3:00 Download
SFX 1 0:03 Download
SFX 2 0:03 Download
SFX 3 0:03 Download