Karakuri Kengou Den - Musashi Road - Karakuri Nin Hashiru!

Release date: Oct 5th, 1991


Console: Nintendo NES (NSF)

Developer: Yutaka

Publisher: Yutaka

Paused...
« »
1. Track 1 3:00 Download
2. Track 2 3:00 Download
3. Track 3 3:00 Download
4. Track 4 3:00 Download
5. Track 5 3:00 Download
6. Track 6 3:00 Download
7. Track 7 3:00 Download
8. Track 8 3:00 Download
9. Track 9 3:00 Download
10. Track 10 3:00 Download
11. Track 11 3:00 Download
12. Track 12 3:00 Download
13. Track 13 0:04 Download
14. Track 14 0:03 Download
SFX 1 0:02 Download