Flying Warriors JP

Alternative name: Hiryuu no Ken 3 - 5 Nin no Ryuu Senshi

Release date: Jul 6th, 1990


Console: Nintendo NES (NSF)

Developer: Culture Brain

Publisher: Culture Brain

Paused...
« »
1. Track 1 3:00 Download
2. Track 2 3:00 Download
3. Track 3 3:00 Download
4. Track 4 3:00 Download
5. Track 5 3:00 Download
6. Track 6 3:00 Download
7. Track 7 3:00 Download
8. Track 8 0:07 Download
9. Track 9 3:00 Download
10. Track 10 3:00 Download
11. Track 11 3:00 Download
12. Track 12 0:06 Download
13. Track 13 3:00 Download
14. Track 14 0:05 Download
15. Track 15 0:04 Download
16. Track 16 3:00 Download
17. Track 17 3:00 Download
18. Track 18 3:00 Download
19. Track 19 0:07 Download
20. Track 20 3:00 Download
21. Track 21 0:05 Download
SFX 1 0:03 Download