Tadashii Kanji Kakitori-kun - Kondo wa KanKen Taisaku Dayo!

Release date: Nov 29th, 2007


Console: Nintendo DS (2SF)

Publisher: Shogakukan

Paused...
« »
STRM_BGM01 1:14 Download
STRM_BGM02 0:58 Download
STRM_BGM03 1:00 Download
STRM_BGM04 0:58 Download
STRM_BGM05 1:16 Download
STRM_BGM06 1:19 Download
STRM_BGM07 1:53 Download
STRM_BGM08 1:00 Download