Pokemon Black 2 & White 2 (Nintendo DS (2SF))

Pokemon Black 2 & White 2

Release date: Jun 23rd, 2012


Console: Nintendo DS (2SF)

Developer: Game Freak

Publisher: Nintendo

Paused...
« »
000 SEQ_BGM_DUMMY (03e8) 1:49 Download
001 SEQ_BGM_TITLE (03eb) 0:45 Download
002 SEQ_BGM_TITLE01 (03ec) 0:42 Download
003 SEQ_BGM_POKEMON_THEME (03ef) 1:16 Download
004 SEQ_BGM_STARTING (03f0) 0:25 Download
005 SEQ_BGM_STARTING2 (03f1) 1:16 Download
006 SEQ_BGM_SHINKA (03f2) 0:01 Download
007 SEQ_BGM_KOUKAN (03f3) 0:56 Download
008 SEQ_BGM_BICYCLE (03f4) 1:56 Download
009 SEQ_BGM_NAMINORI (03f5) 1:24 Download
010 SEQ_BGM_DIVING (03f6) 3:00 Download
011 SEQ_BGM_E_DENDOUIRI (03f7) 0:56 Download
012 SEQ_BGM_ENDING (03f8) 5:17 Download
013 SEQ_BGM_T_01 (03fa) 1:41 Download
014 SEQ_BGM_T_02 (03fb) 1:27 Download
015 SEQ_BGM_T_03 (03fc) 2:22 Download
016 SEQ_BGM_T_04 (03fd) 1:56 Download
017 SEQ_BGM_T_05_SP (03fe) 2:27 Download
018 SEQ_BGM_T_05_SU (03ff) 1:32 Download
019 SEQ_BGM_T_05_AU (0400) 2:27 Download
020 SEQ_BGM_T_05_WI (0401) 2:27 Download
021 SEQ_BGM_C_01 (0402) 1:11 Download
022 SEQ_BGM_C_02 (0403) 3:14 Download
023 SEQ_BGM_C_03 (0404) 1:51 Download
024 SEQ_BGM_C_04 (0405) 1:59 Download
025 SEQ_BGM_SW_C_5_NEW (0406) 1:29 Download
026 SEQ_BGM_C_06 (0407) 2:45 Download
027 SEQ_BGM_C_07 (0408) 1:49 Download
028 SEQ_BGM_C_08_B (0409) 4:11 Download
029 SEQ_BGM_C_08_W (040a) 3:30 Download
030 SEQ_BGM_C_10_B (040b) 1:12 Download
031 SEQ_BGM_C_10_W (040c) 1:34 Download
032 SEQ_BGM_R_A (040d) 1:23 Download
033 SEQ_BGM_R_B_SP (040e) 1:32 Download
034 SEQ_BGM_R_B_SU (040f) 1:32 Download
035 SEQ_BGM_R_B_SU (0410) 1:32 Download
036 SEQ_BGM_R_B_WI (0411) 1:32 Download
037 SEQ_BGM_R_C_SP (0412) 1:27 Download
038 SEQ_BGM_R_C_SU (0413) 1:27 Download
039 SEQ_BGM_R_C_AU (0414) 1:27 Download
040 SEQ_BGM_R_C_WI (0415) 1:27 Download
041 SEQ_BGM_R_D_SP (0416) 1:22 Download
042 SEQ_BGM_R_D_SU (0417) 1:23 Download
043 SEQ_BGM_R_D_AU (0418) 1:22 Download
044 SEQ_BGM_R_D_WI (0419) 1:23 Download
045 SEQ_BGM_R_E_SP (041a) 1:57 Download
046 SEQ_BGM_R_E_SU (041b) 1:57 Download
047 SEQ_BGM_R_E_AU (041c) 1:57 Download
048 SEQ_BGM_R_E_WI (041d) 1:57 Download
049 SEQ_BGM_R_F (041e) 2:20 Download
050 SEQ_BGM_H_01 (041f) 1:21 Download
051 SEQ_BGM_H_02 (0420) 1:49 Download
052 SEQ_BGM_H_03 (0421) 1:25 Download
053 SEQ_BGM_H_04 (0422) 2:54 Download
054 SEQ_BGM_H_05 (0423) 1:47 Download
055 SEQ_BGM_POKECEN (0424) 1:13 Download
056 SEQ_BGM_FS (0425) 1:53 Download
057 SEQ_BGM_GYM (0426) 1:32 Download
058 SEQ_BGM_GROUND_GYM_01 (0427) 1:29 Download
059 SEQ_BGM_LABO (0428) 1:41 Download
060 SEQ_BGM_GATE (0429) 1:56 Download
061 SEQ_BGM_GEAR_STATION (042a) 2:29 Download
062 SEQ_BGM_BATTLE_SUBWAY (042b) 0:34 Download
063 SEQ_BGM_PALPARK (042c) 0:58 Download
064 SEQ_BGM_PLEASURE_BOAT (042d) 1:45 Download
065 SEQ_BGM_PALACE (042e) 1:54 Download
066 SEQ_BGM_UNITED_NATIONS (042f) 1:18 Download
067 SEQ_BGM_POKEMON_LEAGUE (0430) 1:22 Download
068 SEQ_BGM_POKEMON_LEAGUE2 (0431) 1:22 Download
069 SEQ_BGM_SW_D_N_CASTLE (0432) 1:51 Download
070 SEQ_BGM_D_01 (0433) 2:35 Download
071 SEQ_BGM_D_02 (0434) 1:32 Download
072 SEQ_BGM_D_03 (0435) 1:29 Download
073 SEQ_BGM_D_04 (0436) 2:02 Download
074 SEQ_BGM_D_05 (0437) 2:08 Download
075 SEQ_BGM_D_06 (0438) 2:08 Download
076 SEQ_BGM_D_CHAMPROAD (0439) 1:51 Download
077 SEQ_BGM_MUGEN_lobby_B (043a) 0:46 Download
078 SEQ_BGM_MUGEN_lobby_W (043b) 1:10 Download
079 SEQ_BGM_MUGEN_D_B (043c) 2:51 Download
080 SEQ_BGM_MUGEN_D_W (043d) 1:55 Download
081 SEQ_BGM_E_TSURETEKE2 (043e) 0:56 Download
082 SEQ_BGM_E_CHEREN (043f) 1:02 Download
083 SEQ_BGM_E_BERU (0440) 1:08 Download
084 SEQ_BGM_E_DOCTOR (0441) 1:16 Download
085 SEQ_BGM_E_DOCTOR2 (0442) 1:05 Download
086 SEQ_BGM_E_N_SWAN (0443) 1:04 Download
087 SEQ_BGM_E_SAGE (0444) 0:48 Download
088 SEQ_BGM_E_NEW_G_CIS (0445) 0:41 Download
089 SEQ_BGM_E_INISHIE (0446) 0:38 Download
090 SEQ_BGM_E_EMOTION (0447) 1:47 Download
091 SEQ_BGM_ERECTRIC_GYM_01 (0448) 0:41 Download
092 SEQ_BGM_ERECTRIC_GYM_02 (0449) 1:27 Download
093 SEQ_BGM_INSECT_GYM_01 (044a) 2:42 Download
094 SEQ_BGM_POISONE_GYM_00 (044b) 1:18 Download
095 SEQ_BGM_POISONE_GYM_01 (044c) 1:18 Download
096 SEQ_BGM_E_CHAMPION (044d) 1:18 Download
097 SEQ_BGM_SW_DEMO_OPENING (044e) 0:31 Download
098 SEQ_BGM_E_KANRANSYA (044f) 1:28 Download
099 SEQ_BGM_SW_C_12 (0450) 2:46 Download
100 SEQ_BGM_SW_C_13 (0451) 1:48 Download
101 SEQ_BGM_SW_C_14 (0452) 2:50 Download
102 SEQ_BGM_MSL_FIELD (0453) 1:33 Download
103 SEQ_BGM_MSL_DRESSUP (0454) 0:46 Download
104 SEQ_BGM_MSL_BEFORE (0455) 0:30 Download
105 SEQ_BGM_MSL_01 (0456) 1:09 Download
106 SEQ_BGM_MSL_02 (0457) 1:04 Download
107 SEQ_BGM_MSL_03 (0458) 1:03 Download
108 SEQ_BGM_MSL_04 (0459) 1:00 Download
109 SEQ_BGM_EYE_01 (045a) 0:23 Download
110 SEQ_BGM_EYE_02 (045b) 0:39 Download
111 SEQ_BGM_EYE_03 (045c) 0:35 Download
112 SEQ_BGM_EYE_04 (045d) 0:38 Download
113 SEQ_BGM_EYE_05 (045e) 0:58 Download
114 SEQ_BGM_EYE_06 (045f) 0:34 Download
115 SEQ_BGM_EYE_07 (0460) 0:29 Download
116 SEQ_BGM_EYE_08 (0461) 0:45 Download
117 SEQ_BGM_EYE_09 (0462) 0:33 Download
118 SEQ_BGM_EYE_10 (0463) 0:39 Download
119 SEQ_BGM_EYE_11 (0464) 0:24 Download
120 SEQ_BGM_EYE_12 (0465) 0:33 Download
121 SEQ_BGM_EYE_13 (0466) 0:38 Download
122 SEQ_BGM_EYE_NEO_PLASMA (0467) 0:52 Download
123 SEQ_BGM_VS_NORAPOKE (0468) 2:04 Download
124 SEQ_BGM_VS_TSUYOPOKE (0469) 2:04 Download
125 SEQ_BGM_VS_TRAINER (046a) 3:34 Download
126 SEQ_BGM_VS_SUBWAY_TRAINER (046b) 3:34 Download
127 SEQ_BGM_VS_GYMLEADER (046c) 2:53 Download
128 SEQ_BGM_VS_RIVAL (046d) 1:39 Download
129 SEQ_BGM_VS_DPLEGEND (046e) 1:43 Download
130 SEQ_BGM_VS_SHITENNO (046f) 2:56 Download
131 SEQ_BGM_VS_CHAMP (0470) 2:16 Download
132 SEQ_BGM_VS_SWAN_N (0471) 2:18 Download
133 SEQ_BGM_VS_UMA (0472) 3:27 Download
134 SEQ_BGM_VS_REGI (0473) 1:37 Download
135 SEQ_BGM_VS_SHIN (0474) 4:30 Download
136 SEQ_BGM_VS_MU (0475) 4:30 Download
137 SEQ_BGM_VS_RAI (0476) 4:30 Download
138 SEQ_BGM_VS_MOVEPOKE (0477) 3:15 Download
139 SEQ_BGM_VS_SETPOKE (0478) 3:15 Download
140 SEQ_BGM_VS_SHIRONA (0479) 2:47 Download
141 SEQ_BGM_BATTLEPINCH (047a) 0:43 Download
142 SEQ_BGM_BATTLESUPERIOR (047b) 1:42 Download
143 SEQ_BGM_WIN1 (047c) 0:36 Download
144 SEQ_BGM_WIN2 (047d) 0:41 Download
145 SEQ_BGM_WIN3 (047e) 1:22 Download
146 SEQ_BGM_WIN4 (047f) 1:07 Download
147 SEQ_BGM_WIN5 (0480) 0:52 Download
148 SEQ_BGM_WIFI_ACCESS (0481) 1:28 Download
149 SEQ_BGM_WIFI_PRESENT (0482) 1:28 Download
150 SEQ_BGM_GAME_SYNC (0483) 1:14 Download
151 SEQ_BGM_GLTERMINAL (0484) 2:12 Download
152 SEQ_BGM_GURUGURU (0485) 0:46 Download
153 SEQ_BGM_GTS (0486) 1:27 Download
154 SEQ_BGM_WCS (0487) 1:01 Download
155 SEQ_BGM_E_SHIRONA (0488) 1:26 Download
156 SEQ_BGM_VS_TRAINER_M (0489) 3:34 Download
157 SEQ_BGM_VS_TRAINER_S (048a) 3:34 Download
158 SEQ_BGM_VS_WCS (048b) 2:52 Download
159 SEQ_BGM_VS_TRAINER_WIFI (048c) 3:34 Download
160 SEQ_BGM_WIN6 (048d) 1:06 Download
161 SEQ_BGM_E_LEGEND_BORN_B (048e) 0:45 Download
162 SEQ_BGM_E_LEGEND_BORN_W (048f) 0:45 Download
163 SEQ_BGM_SW_D_N_ROOM (0490) 1:00 Download
164 SEQ_BGM_E_EPIROGUE (0491) 0:41 Download
165 SEQ_BGM_E_EPIROGUE_W (0492) 0:41 Download
166 SEQ_BGM_GF_LOGO (0493) 0:09 Download
167 SEQ_BGM_MSL_DL_01 (0494) 0:04 Download
168 SEQ_BGM_MSL_DL_02 (0495) 0:05 Download
169 SEQ_BGM_MSL_DL_03 (0496) 0:04 Download
170 SEQ_BGM_MSL_DL_04 (0497) 0:04 Download
171 SEQ_BGM_SW_R_19_SP (0498) 1:25 Download
172 SEQ_BGM_SW_R_19_SU (0499) 1:25 Download
173 SEQ_BGM_SW_R_19_AU (049a) 1:25 Download
174 SEQ_BGM_SW_R_19_WI (049b) 1:25 Download
175 SEQ_BGM_SW_R_22_SP (049c) 1:26 Download
176 SEQ_BGM_SW_R_22_SU (049d) 1:26 Download
177 SEQ_BGM_SW_R_22_AU (049e) 1:26 Download
178 SEQ_BGM_SW_R_22_WI (049f) 1:26 Download
179 SEQ_BGM_SW_R_23 (04a0) 2:15 Download
180 SEQ_BGM_SW_KAZAN (04a1) 1:05 Download
181 SEQ_BGM_SW_T_06 (04a2) 1:34 Download
182 SEQ_BGM_SW_T_07 (04a3) 1:41 Download
183 SEQ_BGM_SW_D_22 (04a4) 1:09 Download
184 SEQ_BGM_SW_D_23 (04a5) 1:19 Download
185 SEQ_BGM_SW_D_GESUI (04a6) 1:19 Download
186 SEQ_BGM_SW_D_24_W (04a7) 2:00 Download
187 SEQ_BGM_SW_D_24_B (04a8) 2:51 Download
188 SEQ_BGM_SW_D_25 (04a9) 3:21 Download
189 SEQ_BGM_SW_D_27_F_AJITO (04aa) 1:41 Download
190 SEQ_BGM_SW_D_27_L_AJITO (04ab) 2:01 Download
191 SEQ_BGM_SW_D_27_G_AJITO (04ac) 1:09 Download
192 SEQ_BGM_SW_D_REGI (04ad) 1:21 Download
193 SEQ_BGM_SW_D_UMA (04ae) 2:01 Download
194 SEQ_BGM_SW_H_06 (04af) 2:27 Download
195 SEQ_BGM_WBT_LOBBY (04b0) 2:35 Download
196 SEQ_BGM_WBT_GROUND (04b1) 0:56 Download
197 SEQ_BGM_WBT_FANFARE (04b2) 0:46 Download
198 SEQ_BGM_PW_LAND (04b3) 1:54 Download
199 SEQ_BGM_PW_FILMING (04b4) 3:31 Download
200 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_01_F (04b5) 1:20 Download
201 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_01_L (04b6) 1:09 Download
202 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_02_F (04b7) 1:12 Download
203 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_02_L (04b8) 0:38 Download
204 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_03_F (04b9) 0:41 Download
205 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_03_L (04ba) 0:55 Download
206 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_04_F (04bb) 1:17 Download
207 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_04_L (04bc) 0:58 Download
208 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_05_F (04bd) 0:49 Download
209 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_05_L (04be) 1:25 Download
210 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_06_F (04bf) 1:21 Download
211 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_06_L (04c0) 1:23 Download
212 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_07_F (04c1) 0:44 Download
213 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_07_L (04c2) 1:22 Download
214 SEQ_BGM_PW_SCENARIO_08_F (04c3) 0:51 Download
215 SEQ_BGM_FLIGHT_GYM_01 (04c4) 1:17 Download
216 SEQ_BGM_WATER_GYM_01 (04c5) 1:48 Download
217 SEQ_BGM_DRAGON_GYM_01 (04c6) 1:44 Download
218 SEQ_BGM_LCG_01 (04c7) 1:26 Download
219 SEQ_BGM_LCG_02 (04c8) 1:26 Download
220 SEQ_BGM_DATA_CONV (04c9) 0:37 Download
221 SEQ_BGM_REZO_RIZO (04ca) 1:33 Download
222 SEQ_BGM_FES (04cb) 1:20 Download
224 SEQ_BGM_SW_DEMO_FLIGHT (04cd) 0:34 Download
225 SEQ_BGM_SW_DEMO_UNION_00 (04ce) 0:15 Download
226 SEQ_BGM_SW_DEMO_UNION_01 (04cf) 0:37 Download
227 SEQ_BGM_SW_DEMO_UNION_02 (04d0) 0:29 Download
228 SEQ_BGM_SW_DEMO_UNION_03B (04d1) 0:34 Download
229 SEQ_BGM_SW_DEMO_UNION_03W (04d2) 0:34 Download
230 SEQ_BGM_SW_DEMO_AJITO_SHIP (04d3) 0:51 Download
232 SEQ_BGM_E_HUE (04d5) 1:29 Download
233 SEQ_BGM_E_ACHROMA (04d6) 1:06 Download
234 SEQ_BGM_DARK_TRINITY (04d7) 0:56 Download
235 SEQ_BGM_E_7_SAGE (04d8) 1:20 Download
236 SEQ_BGM_E_C08_ICE (04d9) 2:04 Download
237 SEQ_BGM_E_EPILOGUE (04da) 3:12 Download
238 SEQ_BGM_EYE_DANCER (04db) 0:42 Download
239 SEQ_BGM_EYE_CLOWN (04dc) 0:40 Download
240 SEQ_BGM_VS_RG_LEADER (04dd) 1:52 Download
241 SEQ_BGM_VS_RG_CHAMP (04de) 2:23 Download
242 SEQ_BGM_VS_GS_LEADER (04df) 2:24 Download
243 SEQ_BGM_VS_GS_CHAMP (04e0) 2:02 Download
244 SEQ_BGM_VS_RS_LEADER (04e1) 2:31 Download
245 SEQ_BGM_VS_RS_CHAMP (04e2) 2:09 Download
246 SEQ_BGM_VS_DP_LEADER (04e3) 2:56 Download
247 SEQ_BGM_VS_DP_CHAMP (04e4) 2:47 Download
248 SEQ_BGM_VS_BW_CHAMP (04e5) 2:16 Download
249 SEQ_BGM_VS_WBT (04e6) 3:13 Download
250 SEQ_BGM_VS_KYURAMU (04e7) 3:53 Download
251 SEQ_BGM_VS_KYUROMU (04e8) 3:53 Download
252 SEQ_BGM_VS_NEO_PLASMA (04e9) 3:18 Download
253 SEQ_BGM_VS_ACHROMA (04ea) 3:50 Download
254 SEQ_BGM_VS_NEW_G_CIS (04eb) 2:35 Download
255 SEQ_BGM_VS_IRIS (04ec) 3:25 Download
256 SEQ_BGM_VS_BANJIROU (04ed) 2:16 Download
257 SEQ_BGM_VS_HUE (04ee) 2:20 Download
258 SEQ_BGM_WIN_WBT (04ef) 0:38 Download
259 SEQ_BGM_KEMONOMICHI (04f0) 0:45 Download
260 SEQ_BGM_JAPARADE (04f1) 0:54 Download
261 SEQ_BGM_E_PLASMA (04f2) 1:28 Download
262 SEQ_BGM_VS_ELITE_PLASMA (04f3) 3:18 Download
264 SEQ_BGM_EV_GIANTHOLE_01 (04f5) 1:54 Download
265 SEQ_BGM_EV_GIANTHOLE_02 (04f6) 0:48 Download
266 SEQ_BGM_EV_GIANTHOLE_03 (04f7) 1:47 Download
267 SEQ_BGM_END (04f8) 1:49 Download
268 SEQ_ME_ASA (0514) 0:02 Download
269 SEQ_ME_LVUP (0515) 0:01 Download
270 SEQ_ME_ITEM (0516) 0:02 Download
271 SEQ_ME_KEYITEM (0517) 0:02 Download
272 SEQ_ME_POKEGET (0518) 0:04 Download
273 SEQ_ME_SHINKAOME (0519) 0:04 Download
274 SEQ_ME_BADGE (051a) 0:05 Download
275 SEQ_ME_WAZA (051b) 0:03 Download
276 SEQ_ME_ACCE (051c) 0:03 Download
277 SEQ_ME_WASURE (051d) 0:02 Download
278 SEQ_ME_KINOMI (051e) 0:02 Download
279 SEQ_ME_HYOUKA1 (051f) 0:04 Download
280 SEQ_ME_HYOUKA2 (0520) 0:03 Download
281 SEQ_ME_HYOUKA3 (0521) 0:04 Download
282 SEQ_ME_HYOUKA4 (0522) 0:03 Download
283 SEQ_ME_HYOUKA5 (0523) 0:03 Download
284 SEQ_ME_HYOUKA6 (0524) 0:06 Download
285 SEQ_ME_TAMAGO_GET (0525) 0:03 Download
286 SEQ_ME_BPGET (0526) 0:05 Download
287 SEQ_ME_AISHOU_H (0527) 0:04 Download
288 SEQ_ME_AISHOU_M (0528) 0:04 Download
289 SEQ_ME_AISHOU_L (0529) 0:02 Download
290 SEQ_ME_AISHOU_KIDOU (052a) 0:03 Download
291 SEQ_ME_MISSION_START (052b) 0:05 Download
292 SEQ_ME_MISSION_CLEAR (052c) 0:05 Download
293 SEQ_ME_MISSION_FAILED (052d) 0:03 Download
294 SEQ_ME_ITEM_MYSTERY (052e) 0:03 Download
295 SEQ_ME_CALL (052f) 0:03 Download
296 SEQ_ME_QUIZ (0530) 0:01 Download
297 SEQ_ME_DEL_POWER (0531) 0:02 Download
298 SEQ_ME_02 (0532) 0:02 Download
299 SEQ_ME_LCG_01 (0533) 0:02 Download
300 SEQ_ME_LCG_02 (0534) 0:03 Download
301 SEQ_ME_LCG_03 (0535) 0:35 Download
302 SEQ_ME_LCG_04 (0536) 0:01 Download
303 SEQ_ME_MD_FAN01 (0537) 0:04 Download
304 SEQ_ME_MD_FAN03 (0538) 0:04 Download
305 SEQ_ME_MD_FAN04 (0539) 0:04 Download
306 SEQ_ME_KEY_OPEN (053a) 0:03 Download
307 SEQ_ME_OTAMARO (053b) 0:04 Download
308 SEQ_ME_AVENUE_01 (053c) 0:03 Download
309 SEQ_ME_AVENUE_02 (053d) 0:05 Download
310 SEQ_ME_AVENUE_03 (053e) 0:02 Download
311 SEQ_ME_CALL_LONG (053f) 0:07 Download
312 SEQ_ME_ZUKAN_01 (0540) 0:03 Download
313 SEQ_ME_ZUKAN_02 (0541) 0:03 Download
314 SEQ_ME_POKEWOOD (0542) 0:08 Download
315 SEQ_ME_END (0543) 0:02 Download
316 STRM_TITLE 1:52 Download