Nazotte Oboeru Otona no Kanji Renshuu - Kanzen-ban

Release date: Nov 22nd, 2007


Console: Nintendo DS (2SF)

Publisher: Now Production

Paused...
« »
0006 SEQ_Menu 1:10 Download
0007 SEQ_Intro 1:04 Download
0008 SEQ_Athletic 1:02 Download
0009 SEQ_Result 0:51 Download
000a SEQ_Ending 1:21 Download
000b SEQ_douyou 1:16 Download
0014 SEQ_mini_game_1 0:52 Download
0015 SEQ_Special 1:19 Download
0016 SEQ_Menu02 1:20 Download
0017 SEQ_Secret01 0:58 Download