Naruto Shippuden - Naruto vs Sasuke

Alternative name: Naruto Shippuuden - Saikyou Ninja Daikesshuu - Gekitotsu!! Naruto vs Sasuke

Release date: Jul 10th, 2008


Console: Nintendo DS (2SF)

Publisher: Takara Tomy

Paused...
« »
NTR-CNSJ-JPN SEQ_BGM_00 1:18 Download
STRM_BGM_ADV1 0:55 Download
STRM_BGM_ADV2 1:13 Download
STRM_BGM_ADV3 1:17 Download
STRM_BGM_BOSS00 0:58 Download
STRM_BGM_BOSS01 1:25 Download
STRM_BGM_BOSS02 1:07 Download
STRM_BGM_BOSS03 1:30 Download
STRM_BGM_BOSS04 0:53 Download
STRM_BGM_ENDING 2:18 Download
STRM_BGM_MENU 1:07 Download
STRM_BGM_ST00 1:18 Download
STRM_BGM_ST01 2:12 Download
STRM_BGM_ST02 1:35 Download
STRM_BGM_ST03 1:21 Download
STRM_BGM_ST04 1:06 Download
STRM_BGM_ST05 1:08 Download
STRM_BGM_ST06 1:14 Download
STRM_BGM_ST07 1:31 Download
STRM_BGM_ST08 1:24 Download
STRM_BGM_ST09 1:15 Download
STRM_BGM_ST10 1:49 Download
STRM_BGM_TITLE 1:59 Download