Nazotoki Battle TORE! Densetsu no Makyuu o Fukkatsu Saseyo!

Release date: Oct 2nd, 2014


Console: Nintendo 3DS (3SF)

Publisher: Bandai Namco

Paused...
« »
bgm_area01.dspadpcm 3:21 Download
bgm_area02.dspadpcm 3:08 Download
bgm_area03.dspadpcm 2:33 Download
bgm_area_ruin.dspadpcm 2:50 Download
bgm_ending.dspadpcm 2:47 Download
bgm_mural.dspadpcm 3:02 Download
bgm_pharaoh.dspadpcm 3:59 Download
bgm_stage01.dspadpcm 2:19 Download
bgm_stage02.dspadpcm 3:17 Download
bgm_stage03.dspadpcm 3:08 Download
bgm_stage04.dspadpcm 3:19 Download
bgm_talk_pharaoh.dspadpcm 1:16 Download
bgm_title.dspadpcm 1:49 Download