Nangoku Shounen Papuwa-kun - Ganmadan no Yabou

Release date: Mar 25th, 1994


Console: Game Boy (GBS)

Developer: Daft

Publisher: Enix

Paused...
« »
1. BGM #01 3:00 Download
2. BGM #02 3:00 Download
3. BGM #03 3:00 Download
4. BGM #04 3:00 Download
5. BGM #05 3:00 Download
6. BGM #06 3:00 Download
7. BGM #07 3:00 Download
8. BGM #08 3:00 Download
9. BGM #09 3:00 Download
10. BGM #10 3:00 Download
11. BGM #11 3:00 Download
12. BGM #12 3:00 Download
13. Jingle #01 0:06 Download
14. Jingle #02 0:04 Download
15. Jingle #03 0:05 Download
16. Jingle #04 0:02 Download
17. Jingle #05 0:04 Download
37. Jingle #06 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download