Meitantei Conan - Chika Yuuenchi Satsujin Jiken

Release date: Dec 27th, 1996


Console: Game Boy (GBS)

Developer: Act Japan

Publisher: Bandai

Paused...
« »
1. BGM #01 3:00 Download
2. BGM #02 1:04 Download
3. Jingle #01 0:08 Download
4. BGM #03 3:00 Download
5. BGM #04 3:00 Download
6. BGM #05 3:00 Download
7. BGM #06 3:00 Download
8. BGM #07 3:00 Download
9. BGM #08 3:00 Download
10. BGM #09 3:00 Download
11. BGM #10 3:00 Download
12. BGM #11 3:00 Download
13. BGM #12 3:00 Download
14. BGM #13 3:00 Download
15. BGM #14 3:00 Download
16. BGM #15 3:00 Download
17. BGM #16 3:00 Download
18. BGM #17 3:00 Download
19. Jingle #02 0:05 Download
20. Jingle #03 0:03 Download
25. Jingle #04 0:03 Download
41. Track 41 3:00 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download