Honkaku Taisen Shougi - Ayumu

Release date: Feb 18th, 2000


Console: Game Boy (GBS)

Publisher: Culture Brain

Paused...
« »
1. BGM #01 3:00 Download
2. BGM #02 3:00 Download
3. BGM #03 3:00 Download
4. BGM #04 3:00 Download
5. BGM #05 3:00 Download
6. Jingle #01 0:07 Download
7. Jingle #02 0:04 Download