Fairy Kitty no Kaiun Jiten - Yousei no Kuni no Uranai Shugyou

Release date: Dec 11th, 1998


Console: Game Boy (GBS)

Developer: Tose

Publisher: Imagineer

Paused...
« »
1. BGM #01 3:00 Download
2. Jingle #01 0:03 Download
3. BGM #02 3:00 Download
4. BGM #03 3:00 Download
5. BGM #04 3:00 Download
6. BGM #05 3:00 Download
7. Jingle #02 0:12 Download
8. BGM #06 3:00 Download
9. BGM #07 3:00 Download
10. BGM #08 0:41 Download
11. Jingle #03 0:06 Download
16. Track 16 3:00 Download
17. Track 17 3:00 Download
20. Track 20 3:00 Download
21. Track 21 3:00 Download
32. Track 32 3:00 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:05 Download
SFX 0:04 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:05 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download