Daiku no Gen-san - Robot Teikoku no Yabou

Release date: Mar 25th, 1994


Console: Game Boy (GBS)

Publisher: Irem

Paused...
« »
1. BGM #01 1:19 Download
2. BGM #02 3:00 Download
3. BGM #03 0:51 Download
4. BGM #04 0:35 Download
5. BGM #05 3:00 Download
6. Jingle #01 0:09 Download
7. BGM #06 3:00 Download
8. Jingle #02 0:04 Download
9. BGM #07 3:00 Download
10. BGM #08 1:14 Download
11. BGM #09 0:29 Download
12. BGM #10 3:00 Download
13. Jingle #03 0:07 Download
14. BGM #11 3:00 Download
15. BGM #12 3:00 Download
16. BGM #13 3:00 Download
17. BGM #14 3:00 Download
18. Track 018 3:00 Download
19. BGM #15 3:00 Download
20. Jingle #04 0:05 Download
21. BGM #16 3:00 Download
22. BGM #17 3:00 Download
23. BGM #18 3:00 Download
24. BGM #19 3:00 Download
25. BGM #20 3:00 Download
26. BGM #21 3:00 Download
27. BGM #22 3:00 Download
28. Track 028 3:00 Download
29. BGM #23 0:27 Download
30. BGM #24 3:00 Download
31. Track 031 3:00 Download
32. BGM #25 0:12 Download
33. BGM #26 3:00 Download
34. Track 034 3:00 Download
35. BGM #27 3:00 Download
36. BGM #28 3:00 Download
37. Track 037 3:00 Download
38. BGM #29 3:00 Download
39. BGM #30 3:00 Download
40. BGM #31 0:29 Download
41. BGM #32 3:00 Download
42. BGM #33 1:45 Download
93. Track 093 3:00 Download
102. Track 102 3:00 Download
106. Jingle #05 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:04 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:05 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:03 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:02 Download
SFX 0:04 Download
SFX 0:01 Download
SFX 0:09 Download
SFX 0:05 Download
SFX 0:02 Download