Daiku no Gen-san - Kachikachi no Tonkachi ga Kachi

Release date: Apr 28th, 2000


Console: Game Boy (GBS)

Developer: Biox

Publisher: Gaps

Paused...
« »
1. BGM #01 3:00 Download
2. BGM #02 3:00 Download
3. BGM #03 3:00 Download
4. BGM #04 3:00 Download
5. BGM #05 3:00 Download
6. BGM #06 3:00 Download
7. BGM #07 3:00 Download
8. Jingle #01 0:03 Download
9. BGM #08 3:00 Download
10. BGM #09 3:00 Download
11. BGM #10 3:00 Download
12. Jingle #02 0:05 Download
13. BGM #11 3:00 Download
14. Jingle #03 0:05 Download
15. BGM #12 3:00 Download
16. BGM #13 3:00 Download
17. BGM #14 3:00 Download
18. BGM #15 3:00 Download
19. BGM #16 3:00 Download
20. BGM #17 3:00 Download
21. BGM #18 3:00 Download
22. BGM #19 3:00 Download
23. BGM #20 3:00 Download
24. BGM #21 3:00 Download
25. BGM #22 3:00 Download
26. Jingle #04 0:07 Download